Fundacja lux pro monumentis organizator Light Move Festival

Pomysł stworzenia w Łodzi Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła zrodził się na przełomie 2009/2010 roku. Pomysłodawcami jego byli Beata Konieczniak oraz Norbert Wasserfurth - Grzybowski

Fundacja Kultury " LUX pro MONUMENTS" założona w lutym 2011 roku, stworzyła koncept i powołała do życia LIGHT MOVE FESTIVAL - FESTIWAL KINETYCZNEJ SZTUKI ŚWIATŁA.

Członkowie

Jerzy Wyrozumski - Prezes

Norbert Wasserfurth - Grzybowski - Członek Zarządu

Barbara Wiaderna - Członek Zarządu

Beata konieczniak - Członek Rady Fundacji

Krzysztof Pawłowski - Członek Rady Fundacji

Krzysztof Stefański - Członek Rady Fundacji

Do rozpoczęcia festiwaku zostało -2144 dni