Maciej Walczak / wizualizacja

Kompozytor, instrumentalista audio-wizualny, programista, grafik komputerowy W latach 1982–1986 studiował grę na wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Łodzi. Potem kontynuował naukę w Statliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Tematem studiów były: kompozycja, nowe media, muzyka komputerowa, programowanie, multimedia, nowa muzyka, interaktywne koncepcje, performance, live-elektronik. Naukę ukończył z dyplomem: „Kompozycja, Muzyka komputerowa, Nowe media”.
W latach 1990–1994 współprowadził studio muzyki elektronicznej w Akademii Muzycznej w Łodzi.
Swoje pokazy multimedialne realizuje przy użyciu komputerów w oparciu o programy napisane przez siebie. Pierwsza prezentacja audio-wizualna Macieja Walczaka miała miejsce w Łodzi w 1988 r. Od tego czasu realizuje koncerty w kraju i zagranicą.
W Statliche Hochschule w Stuttgarcie od 1997 r. do 2004 r. prowadził, cyklicznie, wykłady na temat muzyki komputerowej, wideo prezentacji i programowania.
2005 r. wykłady na temat sztuki audiowizualnej w Bowdoin College w Brunswick i University of Maine at Augusta (ME, USA). Maciej Walczak jest autorem muzyki do przedstawień teatralnych (min. teatr TV), filmów dokumentalnych, filmów reklamowych, jak również realizacji audio-wizualnych i wizualizacji do wielu przedsięwzięć muzycznych.

MIEJSCE: Pasaż Schillera
Koncert audio-wizualny

powrót >

Do rozpoczęcia festiwaku zostało -2108 dni