Jolanta Nowaczyk (ASP) / wideo, mapping

Artyści Łukasz Furman, Kuba Garścia, Dorota Tylka, Julie Land i Artur Lis to współtwórcy wideo mappingu, który zostanie pokazany na fasadzie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 77. Niezależną prezentację w formie projekcji wielkoformatowej przygotują także studenci Wojciech Gąsiorowski i Jolanta Nowaczyk przy ulicy Moniuszki 5. Grupy te reprezentują Wydział Intermediów ASP w Krakowie.

Intermedia w Krakowie istnieją od 2007 roku, początkowo jako kierunek na Wydziale Rzeźby. Studenci od pierwszego roku poznają między innymi pracę z technikami wideo, rejestracją, montażem, instalacją wideo, kompozycjami interaktywnymi, animacją 2 i 3D. Tryb kształcenia pozwala na poznanie zagadnień technicznych dotyczących tworzenia szeroko pojętego wideo, animacji, użycia języka filmowego, jak i wykorzystania ich w wizjach artystycznych.

W ostatnich latach studenci coraz częściej realizują prace będące projekcjami i wideo mapowaniem. Na Light Move Festival 2012 do fasady przy ul. Piotrkowskiej 77 przygotowali prezentację pt.: "Powidoki - light performance". Na etapie projektowania realizacji postanowili odejść od rozwiązania projekcji, która jest tylko proscenicznym spektaklem do oglądania. Działania projekcyjne na fasadzie wzbogacone zostaną o interakcję, która  odbywa się na żywo. Twórcy odchodzą od wyświetlenia tylko wcześniej przygotowanego materiału i postanawiają do spektaklu wprowadzić działania mające uruchomić aktywność widza. Dzięki specjalnie zaprojektowanej aplikacji, za pomocą interfejsów dotykowego i czułego na ruch, będzie on mógł w pewnym stopniu przejąć kontrolę nad wideo mappingiem. Weźmie udział w performance, którego przebieg steruje formą projekcji. Dodatkowo wprowadzone zostaną efekty animacji 3D, które powodują, że mapowany obraz wykracza poza elementy architektoniczne zbliżając się do przestrzeni, w której odbywa się performance. Unieważnione zostaną ramy  dzielące przestrzeń realną od przestrzeni dzieła i odbiorcy od twórcy. Realizatorzy liczą na aktywność widzów-uczestników.

Jolanta Nowaczyk
Studentka Katedry Intermediow na ASP w Krakowie. Obszary zainteresowan: fotografia, video-art, slowo. Wystawy: ,,retro-akcje? w ramach sekcji OFF Miesiaca Fotografii w Krakowie 2009; wystawa końcoworoczna Intermediow w Mandze w Krakowie 2011.

powrót >

Do rozpoczęcia festiwaku zostało -2108 dni